„EDPOL Food&Innovation najlepszym innowatorem roku 2020 w województwie podlaskim”

EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o. został laureatem w plebiscycie „Dobra Firma” w województwie podlaskim. Przyznano mu tytuł „Najlepszego Innowatora” 2020 roku. Bogata działalność Firmy opiera się na mocnych fundamentach – potencjale pracowniczym, kreatywnym podejściu do trendów żywieniowych, nowoczesnej infrastrukturze produkcyjno-badawczej a przede wszystkim na indywidualnym podejściu do każdego partnera biznesowego. EDPOL zdecydowanie wykracza poza ramy flagowej działalności tym samym umacniając swoją pozycję rynkową poprzez wdrażanie i konsekwentną promocję innowacyjnych rozwiązań technologicznych i recepturowych w sektorze produkcji żywności. Potwierdza to codzienna praktyka, a także liczne branżowe wyróżnienia.

Gratulujemy.