Podatki w 2021 roku-najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany dla podatników to m.in: system estoński, obniżona stawka CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżka podatku od dochodów zagranicznych.

  • Od 2021 roku więcej przedsiębiorców będzie mogło wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przyczynią się do tego wzrost limitu przychodów uprawniających do ryczałtu do 2 mln euro oraz zniesienie ograniczenia dla wolnych zawodów.
  • Przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości będą mogli wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i płacić podatek według skali, podatek liniowy albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  • Spółka komandytowa zostanie podatnikiem CIT. Oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie tj. od dochodów spółki komandytowej oraz od dochodów wspólników –jeśli są osobami fizycznymi.
  • Od początku 2021 roku pojawi się nowa zachęta inwestycyjna, czyli tzw. estoński CIT. Firma, która inwestuje wypracowany zysk i nie wypłaca dywidendy wspólnikom, nie zapłaci podatku dochodowego.
  • Od 2021 roku zmieniają się zasady rozliczenia dochodów uzyskiwanych w tych państwach, w umowie z którymi jest stosowana metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnicy uzyskujący dochody w tych krajach zapłacą wyższy podatek w Polsce.
  • Najwięksi podatnicy będą mieli obowiązek informowania o swojej strategii podatkowej. Sprawozdanie z realizacji strategii muszą opublikować na stronie internetowej i dodatkowo przekazać informację do urzędu skarbowego.

Więcej informacji na stronie.