Rejestr umów o dzieło wystartował

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy muszą informować ZUS o zawarciu nowej umowy o dzieło. To noworoczny obowiązek, który wprowadziła jedna z tarcz antykryzysowych.

Wszystkie takie kontrakty – podpisane już po 1 stycznia – powinny być potwierdzone stosownymi dokumentami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W rejestrze są informacje na temat przedsiębiorstwa oraz dane wykonawcy umowy. Nie ma tam kwot, jest za to przedmiot umowy.

Formularz można dostarczyć w formie papierowej albo na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Firma ma na to 7 dni od momentu podpisania umowy. Przekazywanie danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest  obowiązkowe. Za brak ich złożenia grozi kara.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

  • zawrzesz z własnym pracownikiem,
  • będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
  • zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.