Prekonsultacje SLIM VAT 2 rozpoczęte

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet zmian w podatku od towarów i usług. Drugi pakiet usuwa wiele przestarzałych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Proponowane zmiany podzielono na 5 obszarów: prostsze fakturowanie, przyjazne odliczanie VAT, VAT w obrocie międzynarodowym – korzyści i pewność prawa, VAT – łatwiejszy obrót nieruchomościami, poprawa płynności w MPP i ulga złe długi.
Pakiet SLIM VAT 2 mierzy się także z problemem faktur zbiorczych. Proponowane ułatwienie polega na zniesieniu ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Po wejściu w życie SLIM VAT 2, możliwe będzie stosowanie ich np. gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług. W efekcie zmiana ułatwi, przyspieszy i uelastyczni zbiorcze korekty, a to oszczędzi czasu przedsiębiorcom. Z nowych rozwiązań zadowoleni będą także przewoźnicy oraz użytkownicy komunikacji zbiorowej. Obecnie za fakturę uznaje się bilety np. kolejowe czy autobusowe, które dokumentują przejazd na odległość większą niż 50 km. Przy mniejszych odległościach konieczne jest kłopotliwe proszenie o fakturę w kiosku albo u kierowcy. Znosimy limit kilometrów. Teraz możliwe będzie odliczenie VAT od krótszych przejazdów związanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 2 obejmują ponadto m.in.: ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej, pełniejszą neutralność w opodatkowaniu importu usług, uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT, łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami, wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat.

Ministerstwo Finansów rozpoczyna prekonsultacje projektu.

Przebieg prekonsultacji:

  • Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich.
  • Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl do 1 marca 2021 r.
  • W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) proszę dołączyć ich postać edytowalną.

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji