Przebudowa lokali na potrzeby PZON

W dniu 08.04.2021 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n,,Przebudowa lokali w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Łomży na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności”

Prace wykonane zostały  przez::  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 18 – 400 Łomża ul. Akademicka 22.

W zakres wykonanych prac wchodziło:

1 Roboty budowlane

 • roboty wyburzeniowe
 • roboty ogólnobudowlane
 • roboty w zakresie stolarki budowlanej
 • tynkowanie
 • roboty murarskie
 • roboty malarskie
 • montaż sufitów podwieszanych
 • prace przy posadzkach
 • prace wykończeniowe

2 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

 • roboty w zakresie przebudowy instalacji wentylacji
 • roboty w zakresie przebudowy instalacji wod – kan
 • roboty w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania

3 Roboty elektryczne

 • demontaż istniejącej instalacji i urządzeń elektrycznych
 • montaż okablowania elektrycznego
 • montaż instalacji odbiorczych – oświetlenia i gniazd wtykowych, zasilania term elektr.;
 • montaż lokalnych połączeń wyrównawczych
 • montaż prefabrykatów w istniejącej tablicy elektrycznej
 • prace kontrolno – pomiarowe
 • prace poinstalacyjne

Wykonawca na wykonane roboty udzielił 5 lat gwarancji. Koszt wykonanych robót wyniósł 599 966, 96 zł.