Przetarg na nieruchomość miejską w rejonie ulic Geodetów, Kolejowej i Żabiej

Ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ulic Geodetów, Kolejowej i Żabiej. Cena wywoławcza dwóch działek o łącznej powierzchni 0,2068 ha wynosi 413.500 zł. Przetarg odbędzie się 21 maja 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży. Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny wpłacić wadium w wysokości 41.360 zł najpóźniej do dnia 18 maja 2021 r. Zgodnie z MPZP teren znajduje się na terenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem podstawowym: funkcje usługowe, produkcyjne, drobnej wytwórczości, przedsiębiorstwa budowlane, składy hurtowe.

Więcej informacji na stronie