Przetarg na nieruchomość przy ul. Spokojnej

Prezydent Łomży ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, położonej przy ul. Spokojnej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Cena wywoławcza niezabudowanej działki o powierzchni 1,0426 ha wynosi 2.293.720 zł. Przetarg odbędzie się 2 lipca 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali konferencyjnej nr 213 – II piętro.

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny wpłacić wadium w wysokości 229.372 zł najpóźniej do dnia 29 czerwca 2021 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży. Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała RM Łomży Nr 100/XI/19 z dnia 26.06.2019 r.), działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem PU – tereny produkcyjno-usługowe. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij).