Łomża Złotą Gminą na 5

Miasto Łomża Złotą Gminą na 5!

W dwunastej edycji corocznego raportu „Gmina na 5!” Miasto Łomża otrzymało specjalne wyróżnienie „Złota Gmina na 5!”. Głównym celem raportu, stanowiącym podstawę badania, była ocena jakości obsługi potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym. Badanie przeprowadził Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone na początku 2021 roku, na 656 gminach i 18 dzielnicach miasta stołecznego Warszawy. Składało się z oceny użyteczności oficjalnych witryn internetowych, prowadzonych przez badane urzędy gminy, przeprowadzonej z wykorzystaniem ankiety z zero-jedynkowymi kryteriami oceny dla większości pytań. Kolejnym elementem było przeprowadzenie oceny kontaktu drogą elektroniczną z przedstawicielem badanego urzędu z wykorzystaniem metody „tajemniczego klienta” – w języku polskim oraz angielskim. „Tajemniczy klient” wcielał się w rolę potencjalnego inwestora i kontaktował z badanymi jednostkami bez informowania ich o udziale w badaniu. Pozwoliło to na osiągnięcie maksymalnie dużej obiektywności badania i uzyskania wyników, na które nie wpływał sam fakt jego przeprowadzania.

Ogłoszenie wyników odbyło się podczas Forum Gmin na 5, które w formule on-line w dniu 20 maja 2021 r. Wzięło w nim udział ponad 100 uczestników, przedstawicieli samorządów, uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu.

Łomżę na forum reprezentował zastępca prezydenta Andrzej Garlicki. Dziękując za wyróżnienie wymienił kilka niestandardowych działań z zakresu obsługi przedsiębiorców czy inwestorów realizowanych przez miasto. Wśród nich, śniadania biznesowe jako platformę dialogu pomiędzy administracją, a biznesem gdzie przy porannej kawie omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. Podkreślił, że każde ze spotkań to odrębny temat, gdzie kluczowe zagadnienia omawia zaproszony  ekspert. Dodał, że lokalni przedsiębiorcy doceniani są w konkursie gospodarczym Łomżyńskie Anioły Biznesu organizowanym przez Miasto we współpracy z powiatem. Nagroda przyznawana jest przedsiębiorcom działającym na terenie ziemi łomżyńskiej, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i regionu. Jako przykład współpracy z przedsiębiorcami wymienił także konferencję „Invest in Łomża”  podczas, której prezentowali oni swoje firmy w sesjach prezentacji błyskawicznych, a podczas przerwy na swoich stoiskach, gdzie ponadto można było spróbować lokalnych produktów.  Zaprezentował również „Pakiet dla biznesu” oferujący zwolnienie z podatku od nieruchomości na lat 6. Zachęcił do odwiedzenia Łomży i zainwestowania w naszym mieście. Na koniec przedstawił Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego, jako miejsce wysokiej jakości kontaktu dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, co potwierdza wyróżnienie „Złotej Gminy na 5”.

– Otrzymane wyróżnienie pokazuje, że podejmowane przez nas na przestrzeni ostatnich lat działania, mające na celu wspieranie przedsiębiorców i współpracę z nimi, były słuszne – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Spośród „Gmin na 5!” specjalne wyróżnienie „Złota Gmina na 5!” oprócz Łomży uzyskały Ochota, Rydułtowy, Targówek, Żoliborz, Poznań, Gdańsk, Człuchów, Kraków, Zduńska Wola oraz Poniatowa. Gminy (dzielnice) te w tegorocznej edycji rankingu uzyskały minimum trzeci raz z rzędu standardowe wyróżnienie „Gmina na 5!”.