Zaproponuj inwestycje do kolejnych naborów wniosków o zewnętrzne dofinansowanie

 
Prezydent Łomży zaprasza mieszkańców naszego miasta do składania propozycji inwestycji, które w przyszłości mogłyby być zrealizowane przez łomżyński samorząd z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.
Swoje propozycje można przesyłać do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00 na adres mailowy portal@um.lomza.pl. Będą one wskazówką dla władz miasta w planowaniu oczekiwanych przez mieszkańców przedsięwzięć, które mogłyby być zrealizowane przy znacznym wsparciu środków z Funduszy Europejskich 2021-2027, kolejnych edycji rządowego Funduszu Polski Ład oraz innych mechanizmów wsparcia samorządów. Warunkiem aplikowania o środki jest bowiem posiadanie gotowych projektów, w związku z czym samorząd chce przygotowywać dokumentacje projektowe kolejnych inwestycji.