Przetarg na nieruchomość przy ul. Spokojnej

Przetarg rozstrzygnięty

 

Prezydent Łomży ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, położonej przy ul. Spokojnej na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Cena wywoławcza niezabudowanej działki o powierzchni 1,0426 ha wynosi 1.980.940 zł. Przetarg odbędzie się 23 września 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali konferencyjnej nr 213 – II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 198.094 zł najpóźniej do dnia 20 września 2022 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży. Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała RM Łomży Nr 100/XI/19 z dnia 26.06.2019 r.), działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem PU – tereny produkcyjno-usługowe. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij).

Ulgi i zwolnienia dla nowych inwestycji w Łomży

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy obejmując decyzją o wsparciu własne grunty w ramach PSI mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy na okres 15 lat (średnie przedsiębiorstwa 60%, duże przedsiębiorstwa 50%). Wymagane minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych przedsiębiorców to tylko 10 mln zł i odpowiednio mniej dla średnich – 2 mln, małych – 0,5 mln zł czy mikro – 0,2 mln zł. Należy spełnić tylko 4 z 10 kryteriów jakościowych.
 
Dodatkowo miasto oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 3 lat.
 
Wsparcie administracyjne i techniczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz opiekę poinwestycyjną zapewnia inwestorom działające w Urzędzie Miejskim Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Zapraszamy