Prawie 40 milionów dla Łomży z Polskiego Ładu

Kwotę 37. 800. 000 złotych otrzyma Miasto Łomża w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Pieniądze, o które wnioskowało miasto zostaną przeznaczone na rozbudowę bulwarów nad Narwią. Całkowita wartość tej inwestycji to 42 miliony złotych.

Wniosek pod nazwą „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – Kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)” otrzymał dofinasowanie w kwocie 37. 800.000 zł. O taką właśnie wysokość dotacji wnioskowało miasto w ramach Funduszu Polski Ład Miasto Łomża.

– To kolejne dofinasowanie przyznane na realizację nadnarwiańskich bulwarów. W ramach programu Rozwój Lokalny Miasto Łomża otrzymało również ponad 16 milionów złotych z Funduszy Norweskich. Około 60 procent tej kwoty zostanie przeznaczone właśnie na inwestycje nad rzeką.  Kolejne wsparcie, tym razem z rządowego programu Polski Ład pozwoli nam w stu procentach dokończyć  bardzo ważną dla mieszkańców i turystów inwestycję.

Projekt budowy bulwarów na Narwią zakłada m.in. : budowę parkingów, ścieżek rowerowych, pieszych i edukacyjnych oraz umocnienie brzegów rzeki, odwodnienie terenu, montaż oświetlenia, małej architektury i przebudowę zbiornika wodnego. Całkowity koszt przedsięwzięcia ma wynieść 42 miliony złotych.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. Na ogłoszonej dzisiaj liście beneficjentów znalazło się 2785 samorządów z całej Polski, które dostaną blisko 24 miliardy złotych. Wśród nich, oprócz Łomży są m.in. Suwałki z prawie 30- milionowym wsparciem, Ostrołęka – ponad 22 miliony złotych, czy dużo większy od Łomży Białystok, który otrzyma ponad 45 milionów złotych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. Program ma pomóc odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami  pandemii Covid-19, pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski. Dzięki ogłoszonej dzisiaj decyzji samorządy w całym kraju dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła czy gospodarowanie odpadami. Operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).