Zbliża się gala Łomżyńskich Aniołów Biznesu

Podczas gali wręczone zostaną nagrody przedsiębiorcom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Ziemi Łomżyńskiej.

Jest to już IV edycja tego konkursu. Konkurs organizowany od 2017 r. przez Miasto Łomża, Powiat Łomżyński  i Powiatowy Urząd Pracy, stał się gospodarczą marką Ziemi Łomżyńskiej.

W trakcie trzech edycji w latach 2017, 2018, 2019 nagrody przyznano w kategoriach Firma Roku, Inwestor Roku, Debiut Roku, Firma z sercem, Kobieta Biznesu, Pracodawca Jutra, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej, Super Anioł.

Trzecia edycja w 2019 r. poprzedzona konferencją Invest in Łomża z udziałem radców handlowych z kilkudziesięciu krajów, była jednocześnie wstępem do szóstego Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

W roku 2020 konkurs się nie odbył z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Inicjatywa została wznowiona w 2021 roku. Epidemia COVID-19 była sprawdzianem dla lokalnego biznesu nie tylko elastyczności i możliwości dostosowania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, ale również sprawdzianem wrażliwości społecznej biznesu.

Kategorie konkursu w roku 2021 zostały zaktualizowane o aspekty działalności przedsiębiorców w dobie pandemii. Nagrody zostaną  przyznane w 6 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, Firma „z sercem”, Pracodawca Jutra, Kobieta Sukcesu, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Czwarta edycja konkursu została objęta patronatem honorowym przez: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Rzecznika MŚP, Marszałka Województwa Podlaskiego, Krajową Izbę Gospodarczą, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Podlaski Związek Pracodawców.

Patronat medialny:  TVP 3 Białystok, Radio Białystok, Tereny inwestycyjne info.

Partnerami konkursu są  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Województwo Podlaskie, PKO Bank Polski. Partnerem merytorycznym jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizatorzy składają podziękowania Partnerom za wsparcie wydarzenia.