Obniżka podatku już obowiązuje

Wprowadzony w lipcu br. pakiet “Niskie Podatki” to znaczące uproszczenie obowiązującego systemu, m.in. dzięki obniżonej do 12 proc. stawce PIT.

Progresywny system podatkowy w praktyce.

Zarobki netto podatnika na płacy minimalnej wzrosną o 15 procent w porównaniu z rokiem poprzednim (to także zasługa podniesienia płacy minimalnej). Natomiast dla osoby o wysokich dochodach, zarabiającej kilkukrotną wartość wynagrodzenia minimalnego podatek dochodowy wzrośnie – w stosunku do 2021 roku. Warto przy tym zaznaczyć, że próg podatkowy został podniesiony i 32-procentowym podatkiem objęta jest tylko nadwyżka ponad 120 tys. zł rocznie. Uproszczeniu ulega również rozliczenie podatku PIT dzięki likwidacji tzw. ulgi dla kasy średniej.

Kwota wolna od podatku zostaje

Pakiet „Niskie podatki” utrzymuje kwotę wolną od podatku na  poziomie 30 tysięcy złotych.

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy działający na skali podatkowej osiągający dochód do 120 tys. zł., zapłacą teraz niższy, 12-procentowy podatek. To znacząca ulga biorąc pod uwagę wcześniejszą, 17-procentową stawkę. Z tej obniżki będą mogli skorzystać również ci przedsiębiorcy, którzy w trakcie 2022 r. stosowali podatek liniowy lub ryczałt. Przewidziano dla nich możliwość powrotu na skalę podatkową i skorzystania z 12-procentowej stawki PIT, kwoty wolnej na poziomie 30 tysięcy złotych oraz podwyższonego do 120 tysięcy złotych progu podatkowego.

Przedsiębiorcy, którzy się na to nie zdecydują i nie będą mogli skorzystać z obniżonej stawki PIT, otrzymają możliwość odliczenia składki zdrowotnej do ustalonego rocznego limitu. Jego wysokość będzie zależeć od formy rozliczania się (8700 zł dla liniowców, 50 proc. zapłaconych składek dla ryczałtowców i 19 proc. zapłaconych składek dla podatników na karcie podatkowej).

Źródło