Powstało Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe

5 października 2015 r. powołane zostało Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe. Zebranie założycielskie, w którym uczestniczył Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, inicjator całego przedsięwzięcia oraz przedstawiciele samorządów, odbyło się w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej przy ul. Krzywe Koło 1.

– Chcemy być silną grupą lobbującą za naszymi sprawami nie tylko w województwie, ale także i w skali ogólnokrajowej. Stowarzyszenie ma być szansą na pozyskiwanie środków unijnych do realizacji dużych projektów. Biorąc pod uwagę fakt, iż samorządy mają różne problemy i potrzeby, będą to także projekty mniejsze, w którym będzie uczestniczyło kilka gmin, powiatów, bądź miast – tłumaczył ideę ŁFS włodarz miasta, wyliczając, że podejmowane działania mają dotyczyć działań infrastrukturalnych, kulturalnych, społecznych czy edukacyjnych.

Pomysł powstania stowarzyszenia spotkał się też z akceptacją obecnego na spotkaniu, członka zarządu województwa podlaskiego Jana Leszczyńskiego. – Myślę, że jest to bardzo cenna inicjatywa. – Życzę sukcesów w realizowanych projektach z pożytkiem dla mieszkańców województwa podlaskiego – powiedział.

Uchwała powołująca Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe podjęta została jednogłośnie. Do ŁFS przystąpiło 18 przedstawicieli samorządów z byłego województwa łomżyńskiego. Na tym jednak nie koniec, bo chęć wstąpienia do stowarzyszenia wyraziły w sumie 22 samorządy. A jak podkreśla Mariusz Chrzanowski ta liczba, nie musi być zamknięta. – Jesteśmy otwarci na nowe samorządy. Jeżeli pojawią się kolejne deklaracje, wówczas, zgodnie ze statutem, mogą zostać przyjęci nowi członkowie –  mówi Prezydent Miasta.

Podczas blisko dwugodzinnego zebrania zatwierdzono także statut stowarzyszenia, a także dokonano wyboru Komitetu Założycielskiego. W jego skład weszli: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, wicestarosta łomżyński Lech Szabłowski oraz burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński. Powołany Komitet Założycielski jest zobowiązany do przygotowania i zwołania pierwszego Zebrania Delegatów.