Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach miasta Łomży

Ulica Meblowa wybudowana i odebrana

Zakończyły się prace związane z budową ulicy Meblowej w Łomży. Budowa realizowana była z dwóch projektów unijnych. W ramach „Uzbrojenia terenów inwestycyjnych – II etap” powstał ok. 800 m odcinek drogi od ul. Wojska Polskiego, natomiast w ramach trzeciego etapu projektu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach miasta Łomży” dwupasmowa ul. Meblowa została przedłużona do ul. Poznańskiej. Wzdłuż nowej drogi powstały chodniki i ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie drogowe, kanalizacja teletechniczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, przebudowano linię wysokiego napięcia i wybudowano zbiornik retencyjno – przepływowy. Ponadto w ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych wykonana została także ulica Saperska o długości około 110 metrów oraz trzy inne drogi o łącznej długości około 1190 metrów, a także przebudowano 315 metrowy fragment ulicy Wojska Polskiego i wybudowano rondo na skrzyżowaniu tej drogi z ulicą Meblową.

Ulica Meblowa przyczyni się do przeniesienia ruchu tranzytowego w relacjach Ostrołęka (droga krajowa 61) – Ostrów Mazowiecka (droga wojewódzka 677) i Zambrów (droga krajowa 63). Dziś ulicą Poznańską przejeżdża 2,5 tys. tirów dziennie i uciążliwości z tego powodu dotkliwie odczuwają mieszkańcy okolicznych domów. Budowa dwujezdniowej drogi Meblowej pozwoli na wyeliminowanie ruchu ciężkiego przejeżdżającego przez teren z zabudową jednorodzinną. Ulica ta połączy również istniejące tereny przemysłowe z planowaną obwodnicą Łomży, a ulice: Szosa do Mężenina, Poznańska i Meblowa utworzą wewnętrzną obwodnicę miasta i spowodują zmniejszenie natężenia ruchu na ulicach podstawowego układu komunikacyjnego, położonych w południowej części miasta. Jej realizacja daje również właścicielom ok. 100 ha okolicznych nieruchomości szansę na ich zagospodarowanie poprzez sprzedaż lub zabudowę.
Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – II etap” kosztował 17,8 mln zł, zaś budowa ulicy Meblowej w ramach projektu „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap” kosztowała 7,2 mln zł. Oba projekty były dofinansowane ze środków unijnych RPO WP na lata 2007-2013. Głównym wykonawcą ulicy Meblowej było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży.

 

 

     150422085546[1] 150422085551[1] 150422085605[2] 150422085611[1] 150422085617[1] 150422085623[1] 150422085629[2] 150422085634[1] 150422085642[2] 150422085647[2] 150422085651[2] 150422085656[2] 150422085716[1] 150422085723[1] 150422085732[1] 150422090048[2] 150422090119[1]