Modernizacja chodników w ulicy Chabrowej

W dniu 04. 11. 2015 r. odebrano inwestycję: „Modernizacja chodników i dróg dojazdowych w Łomży” – dotyczy realizacji chodników w ulicy Chabrowej zgodnie ze zleceniem nr WIN.7013.844.2015 z dnia 04. 08. 2015 r.

Prace wykonane zostały przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, ul. Akademicka 22, 18 – 400 Łomża.

Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni chodników przy ul. Chabrowej (od ul. Wojska Polskiego do ul. Różanej) z kostki polbruk  h – 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej o długości 376,0 mb, powierzchni 686,89 m2.

Roboty zostały wykonane w terminie do 30. 10. 2015 r.

Koszt inwestycji wyniósł 88 930,00

IMG_8168 IMG_8169 IMG_8171 Przechwytywanie