Konsultacje w projekcie Smart City zakończone.

Cykl konsultacji społecznych w ramach projektu Smart City Łomża został zakończony. W dniu 26 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie w Parku Przemysłowym Łomża, które zakończyło ten etap projektu.

Na podstawie zebranych pomysłów, wiedzy na temat zasobów oraz sugestii jak można dodatkowo wykorzystać stosowane już rozwiązania uzyskanych danych, a także wzorując się na przykładach miast, które już wdrażają rozwiązania „smart” zostały opracowane obszary, w których określono konkretne działania w ramach projektu Smart City Łomża.

Zdefiniowanych zostało 5 obszarów: Ludzie, Inteligentne Zarządzanie, Transport, Infrastruktura, Kultura/Jakość życia.

Przedstawiona diagnoza pozwoliła sprecyzować działania, które usprawnią wiele aspektów życia w mieście, pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, a w rezultacie pozwolą na wypracowanie konkretnych oszczędności.

Intencją Miasta jest wdrożenie działań, w miarę możliwości finansowych oraz finansowania zewnętrznego, przy zaangażowaniu innych jednostek poprzez ujęcie w Programie Rozwoju Miasta 2020+, a następnie w budżetach na kolejne lata.

Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiamy: kolejne obszary, planowane w nich działania, podmioty zaangażowane w realizację oraz możliwe źródła finansowania.

 

 

 

LUDZIE

 

Działanie Podmioty zaangażowane Finansowanie
Aplikacja łomżyńska do pobrania na smartphone zawierająca: informator, alertownik, aplikację MPK  możliwość informowania o usterkach z informacją zwrotną, informacja o utrudnieniach w ruchu. Mieszkańcy,  firmy informatyczne, MPK, Urząd Miasta

 

PO PC

RPO WP

PO WER

PO IiŚ

Budżet Miasta

 

Konsultacje społeczne on-line w zakresie projektów realizowanych przez miasto, m.in. budżet obywatelski, nadawanie nazw ulic, ustalenia do MPZP. Mieszkańcy,  firmy informatyczne, MPK, Urząd Miasta

 

 

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE

 

Działanie Podmioty zaangażowane Finansowanie
E-Urząd

Składanie wniosków do urzędu za pomocą ePUAP, informacja nt EZD, płatności miejskie.

Urząd Miasta PO PC

RPO WP

PO WER

PO IiŚ

Budżet Miasta

 

Infolinia miejska

Utworzenie jednego numeru telefonicznego do Urzędu Miejskiego gdzie można będzie uzyskać podstawową informację nt. wymiany dowodów osobistych, rejestrowania działalności gospodarczej, obowiązujących opłat i podatków, zgłosić awarie.

Urząd Miasta
Baza danych

Publiczne dane w jednym miejscu np. budżet obywatelski, informacja o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, budżet miasta – plan, realizacja, dane przestrzenne MPZP, portal mapowy, itp.

Urząd Miasta
Informacja nt. szkoleń czy dostępnych form finansowania.

W jednym miejscu zebrani informacji nt. szkoleń organizowanych przez różne instytucje np. PUP z informacją nt. dostępnego finansowania, informacja nt. naborów wniosków o dofinansowanie z UE.

Urząd Miasta, instytucje otoczenia biznesu
Zarządzanie w systemie oświaty

 

Urząd Miasta
 

TRANSPORT

 

Działanie Podmioty zaangażowane Finansowanie
Aplikacja MPK – umożliwiająca śledzenie autobusów, dostęp do aktywnego rozkładu jazdy czy tras. MPK RPO WP

PO IiŚ

PC

Budżet Miasta

 

Informacja nt. stref parkowania w mieście Urząd Miasta
Informacja nt. utrudnień w ruchu drogowym – proponowane objazdy (mapa robót drogowych), ew. informacja o kolizjach. Urząd Miasta
Ścieżki rowerowe – trasy dostępność Urząd Miasta
 

INFRASTRUKTURA

 

Sieć szerokopasmowa – Kanały technologiczne i teletechniczne o długości 10,2 km

 

Urząd Miasta i jednostki podległe, firmy informatyczne PO PC

RPO WP

Budżet Miasta

 

Monitoring – Istniejący miejski system monitoringu wizyjnego, system monitoringu w MPK, a możliwość wykorzystania 3 rury infrastruktury sieci teletechnicznej. MPK, Urząd Miasta i jednostki podległe, firmy informatyczne
Sieć deszczowa MPWiK – Możliwość instalacji infrastruktury teleinformatycznej, bez konieczności prowadzenia oddzielnych robót ziemnych. MPWiK, Urząd Miasta i jednostki podległe, firmy informatyczne
 

KULTURA / JAKOŚĆ ŻYCIA / ROZRYWKA

 

Aktywny kalendarz wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w mieście. Urząd Miasta i jednostki podległe (zwłaszcza za kulturę), Środki Ministerstwa Kultury

PO PC

RPO WP

PO WER

PO IiŚ

 

Przewodnik miejski – Informacja o wydarzeniach w mieście,  opisy ciekawych miejsc i atrakcji, interesujące trasy spacerowe i rowerowe po mieście oraz rozkład jazdy z wyszukiwarką połączeń, informacja turystyczna. Urząd Miasta i jednostki podległe (zwłaszcza za kulturę),
Tożsamość historyczna – Miejsce które pozwoli zgromadzić istniejącą wiedzę historyczną nt. miasta w postaci istniejących stron internetowych, oraz uzupełniać o materiały, dokumenty, zdjęcia będące w prywatnych zasobach, którymi właściciele zechcą się podzielić. Dodawanie informacji, plików na zasadzie Wikipedii. Urząd Miasta i jednostki podległe (zwłaszcza za kulturę),
Smart Card – Jedna karta miejska umożliwiająca wstęp na wszystkie imprezy kulturalne w mieście, basen, stadion, karta dużej rodziny, bilet autobusowy itp. Urząd Miasta i jednostki podległe (zwłaszcza za kulturę i sport), firmy