3. Budowa chodnika przed Zespołem Szkół Drzewnych (dawna SP3) z wydzieloną ścieżką rowerową.

Lokalizacja: Chodnik przy ul. M. Skłodowskiej – Curie do bloku – Dmowskiego 2.

Koszt: 150 000 zł

Autor: Anna Wachowska

Opis: Chodnik jest ważnym skrótem komunikacyjnym dla pieszych i rowerzystów. Przemieszczają się tędy nie tylko mieszkańcy osiedla ale też dzieci, młodzież oraz klienci pobliskich przedszkoli, szkół i urzędów. Niestety obecny stan nawierzchni (liczne ubytki, pokruszenia płytek) stwarza zagrożenie utraty zdrowia osób nią uczęszczających. Dlatego konieczna jest całkowita wymiana nawierzchni z wydzieleniem ścieżki rowerowej, likwidacja mostka (niespełniającego swojej roli), ustawienie kilku ławek, koszy na śmieci. Budowa nowego chodnika z miejscem dla rowerzystów poprawi bezpieczeństwo tychże, a także pozwoli na zmianę. poprawę wizerunku najstarszego osiedla mieszkaniowego w Łomży.