Spotkanie Społecznego Forum Gospodarczego

W dniu 24.05.2016r. o godz. 16 w Domku Pastora w Łomży odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Forum Gospodarczego.

Głównym celem spotkania było przedstawienie członkom Forum założeń programu rozwoju przedsiębiorczości „Przedsiębiorcza Łomża – otwarci na biznes”

Skoncentrowano się na dwóch priorytetach nad którymi pracuje zespół Gospodarka – Łomża przyjazna przedsiębiorcom oraz Promocja gospodarcza i inwestycyjna.

Szczególne zainteresowanie oraz ożywioną dyskusję wywołał pakiet dla biznesu, kiedy zaprezentowano projekty uchwał wprowadzających zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji, z tytułu nowych miejsc pracy oraz dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Łomży. Przedstawiono ogólne zasady zwolnień, proponowane okresy zwolnienia, uzależnione od wysokości nakładów inwestycyjnych czy ilości zatrudnionych osób w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Inne kwestie poruszone w trakcie spotkania dotyczące zarówno założeń programu jak i innych problemów to wysokość podatku od środków transportu, proponowany punkt informacyjny, trudności z zatrudnieniem osób przez przedsiębiorców pomimo wysokiego bezrobocia, zwrócenie uwagi na przedsiębiorców mających trudności finansowe, zainicjowanie wydarzenia cyklicznego, które wyróżniałoby miasto na tle innych oraz promowanie firm lokalnych poprzez przyznanie corocznego wyróżnienia.

W podsumowaniu spotkania ustalono, że do członków SFG zostaną wysłane projekty uchwał dotyczących zwolnień, dodatkowe opracowania podsumowujące główne założenia uchwał. Prezydent Garlicki poprosił obecnych o pisemną informację zwrotną, uwagi, sugestie do przedstawionych propozycji. Na następnym spotkaniu SFG zaprezentowane zostaną założenia uwzględniające głosy przedsiębiorców.