Źródła informacji na temat Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

 

Programy krajowe:

 
Szczegółowe informacje na temat możliwości dofinansowania uzyskać można w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łomży

M. C. Skłodowskiej 1

tel/fax: 86 216 33 26, 86 473 53 20
 
Usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego.
 
Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.
 
Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne.
 
Punkty Informacyjne należące do sieci oferują następujące rodzaje usług informacyjnych:
– zaklasyfikowanie  pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
– informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
– przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie,
– przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt,
– pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego projektu.