Fundusze Europejskie na start firmy

Ulotka o Funduszach Europejskich na założenie swojej firmy.  Fundusze Europejskie na start firmy ( PDF 1,03 MB; 4 strony)

Szczegółowe informacje na temat możliwości dofinasowania uzyskać można w:

Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łomży; M. C. Skłodowskiej 1 tel/fax: 86 216 33 26, 86 473 53 20  e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego.

Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.

Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne.

Punkty Informacyjne należące do sieci oferują następujące rodzaje usług informacyjnych:

– zaklasyfikowanie  pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,

– informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,

– przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie,

– przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt,

– pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego projektu.