Analiza w zakresie instalacji referencyjnych dla OZE i wysokosprawnej kogeneracji

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie udostępnia na swoich stronach internetowych pełną Analizę w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej, skrócony raport oraz kalkulator do wyliczania kwoty dopuszczalnej pomocy.

Analiza prezentuje wybrane instalacje referencyjne dla inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) i wysokosprawnej kogeneracji wraz z danymi o nakładach inwestycyjnych. W Analizie przedstawiono sposób opracowania narzędzia do wyliczenia wysokości dofinansowania ze środków pomocowych w odniesieniu do inwestycji wysokosprawnej kogeneracji i OZE. W materiale dokładnie określono nakłady inwestycyjne dla poszczególnych typów instalacji.

Dodatkowym narzędziem przeznaczonym głównie dla beneficjentów jest kalkulator służący do wyliczenia kwoty dopuszczalnej pomocy publicznej. Metodyka opracowana w raporcie oraz kalkulator mają zapewnić jednolite podejście beneficjentów przy wyliczaniu dopuszczalnej kwoty pomocy publicznej.

Opracowanie Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej zostało wykonane na wspólne zlecenie Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Materiał będzie wykorzystywany przez beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej, skrócony raport , kalkulator do wyliczania kwoty dopuszczalnej pomocy.