Zaproszenie na Seminarium dotyczące BHP

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 27 lipca 2016 r. o godz. 9.00 w Parku Przemysłowym Łomża przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 odbędzie się w  bezpłatne seminarium organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy o/Łomża. Seminarium kierowane jest do wszystkich zainteresowanych a w szczególności do  pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników.W programie seminarium: Udzielanie Pierwszej Pomocy oraz pokaz resuscytacji krążeniowo -oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), Analiza zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i sposoby zwiększania świadomości dotyczącej przeciwdziałaniu wypadkom i występowaniu zagrożeń

Szczegóły znajdziecie Państwo w dołączonym zaproszeniu i  programie.

 Program seminarium