Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 8 w Łomży

W dniu 08.07.2016 r. przekazano plac pod budowę: zadania pn: Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 8 w Łomży”. Wykonawcą jest:  Zakład Remontowo-Budowlany mgr Sylwester Zawadzki, 18-400 Łomża, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12 Zakres rzeczowy robót określa projekt budowlany „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 8 w Łomży, “Roboty budowlano-instalacyjne w budynku PP nr 8 wraz z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych” opracowany przez Biuro Projektowe“DOM-BUD”, mgr inż. arch. Andrzej Horodeński, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki.

 Stan zaawansowania robót w dniu 04.08.2016 r. jest następujący:

– wykonywane są roboty remontowo – wykończeniowo w pomieszczeniach na pierwszym piętrze.

– na ukończeniu jest wykonywanie termoizolacji podłóg na parterze.

– trwają prace związane z wymianą leżaków kanalizacji sanitarnych.

IMG_9440 IMG_9441