Modernizacja pionu żywieniowego SP 9 w Łomży

14.07.2016 r.  przekazano plac pod budowę: zadania pn: Modernizacja pionu żywieniowego  SP 9 w Łomży”. Wykonawca jest: “Przemko” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Przemysław Biedrzycki, 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9 C. 

Zakres rzeczowy robót określa projekt budowlany „Modernizacja pionu żywieniowego w SP 9 w Łomży , opracowany przez EURO-PROJEKT STUDIO ARCHITEKTURY, mgr inż. arch. Tomasz Jacyniewicz, Białystok, ul. Włościańska 18.

Zadanie „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych” jest finansowane  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwałą nr 129/1555/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12.04.2016 r. przyznano dofinansowanie dla Miasta Łomża dla realizacji zadania w kwocie 212.000 zł.

Stan zaawansowania robót w dniu 05.08.2016 r. jest następujący: 

– prace rozbiórkowo – wyburzeniowe w piwnicy i na parterze zakończone.

– prace remontowe pomieszczeń szatni i jadalni zaawansowane w ok. 70 %.

– montaż instalacji podtynkowej i posadzkowej w trakcie realizacji.

– montaż ścianek gipsowo – kartonowych zaawansowany w ok. 75 %.

IMG_9447 IMG_9448 IMG_9449