Platformy startowe dla nowych pomysłów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów  w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020.

 Miejsce składania wniosków:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

 Termin: od 22.06.2016 do 21.07.2017

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej (przepisy kodeksu spółek handlowych), które pozytywnie zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, tj. utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy oraz otrzymały pozytywną rekomendację animatora Platformy startowej. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa

Generator wniosków