Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej

W dniu 16.08.2016 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”. 

Prace wykonane zostały na podstawie umowy nr nr WIN.272.2.28.2015 z dnia 17.12.201r. i aneksem nr 1 z dnia 17.06.201r. przez WykonawcęRoboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej Wszeborowski 18-400 Łomża, ul. Al. Piłsudskiego 82. 

W zakres wykonanych prac wchodziło:

roboty budowlane w zakresie:

– wykonanie ukształtowania terenu przeznaczonego pod rozszerzenie cmentarza o powierzchni ok. 7312,35 m² – budowa dojazdu do rozszerzonej części cmentarza o szer. 5,50 m i głównej alejki o szerokości 4,0 m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm budowę ciągów komunikacyjnych szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm – budowę murowanego ogrodzenia z przęsłami metalowymi wraz z wykonaniem bramy w miejscu rozszerzenia cmentarza i furtki w miejscu połączenia z istniejącym ogrodzeniem starej części cmentarza – wykonanie podwyższenia istniejącego ogrodzenia od strony ZSM i O nr 5 – wykonanie trawników między odrodzeniem istniejącego cmentarza, a dojazdem do rozszerzonej części cmentarza oraz między ogrodzeniem, a granicami z sasiednimi działkami od strony zachodniej i północnej, a granicami.

 roboty sanitarne w zakresie:

– wykonanie kanału deszczowego z rur PVC dn 200 mm i 11 szt wpustów deszczowych.

– wykonanie wodociągu z rur PE 110 mm, studni wodomierzowej i 2 szt. zdrojów ulicznych.

Roboty zostały wykonane w terminie od 23.12.201r. do dnia 02.08.201r. zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy nr 314/2015. Prace wykonane zostały na podstawie umowy WIN.272.2.28.2015 z dnia 17.12.201r. i aneksem nr 1 z dnia 17.06.201r. oraz zgłoszeniem wykonania robót z 02.08.201r.

Roboty wykonano zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pn “Rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży” opracowany przez dr inż. architekt Jerzy Górski – biuro projektowe “LandAR Architektura Krajobrazu, 03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 10 a lok. 37.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do 16.08.202r.

Przechwytywanie (3) Przechwytywanie (4) PrzechwytywanieIMG_9582 IMG_9583 IMG_9584 IMG_9585 IMG_9586 IMG_9590 IMG_9591