Konferencja „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”

Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki –  Brand, Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizuje projekt pn. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand Poddziałanie 3.3.2. Celem projektu jest upowszechnianie przekazu o innowacyjności i wysokiej jakości polskich produktów/usług oraz kontynuacja budowania pozytywnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych.

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie http://dzienprzedsiebiorcy2016.pl/