Modernizacja pionu kuchennego PP 10 w Łomży

W dniu 20.09.2016 r.odebrano inwestycję p/n ”Modernizacja pionu kuchennego PP 10 w Łomży”. Wykonawcą robót była firma: Zakład Budowlany S. C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, 18-400 Łomża, ul. Chabrowa 16.

W zakres wykonanych prac wchodziło:

roboty budowlane w zakresie:

– Rozbiórka istniejących posadzek i wykonanie nowych

Wymiana stolarki drzwiowej

– Obłożenie ścian płytkami ceramicznymi

– Wykonanie nowych tynków

– Malowanie ścian i sufitów

roboty elektryczne:

– Wykonanie i montaż nowej rozdzielnicy RKC kuchni.

– Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej.

– Wykonanie instalacji elektrycznej siłowej dla urządzeń technologicznych i gniazd 230 V.

– Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych

roboty sanitarne w zakresie:

Demontaż wyposażenia technologicznego kuchni

Demontaż istniejących instalacji wod – kan i wentylacji mechanicznej

– Wykonanie nowej instalacji wod – kan

– Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej

– Wykonanie instalacji gazowej

– Montaż nowego wyposażenia technologicznego kuchni

Roboty zostały wykonane w terminie od 12.07.201r. do dnia 20.09.201r. zgodnie z zapisami w Dzienniku Prac nr 3/2016 . Prace wykonane zostały na podstawie umowy WIN.272.2.28.2016 (281/2016) z dnia 12.07.2016r., która przewidywała termin rozpoczęcia robót w dniu 12.07.201r. i termin zakończenia 20.09.2016 r. 

Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym Modernizacja pionu żywieniowego w PP 10 w Łomży , opracowany przez EURO-PROJEKT STUDIO ARCHITEKTURY, mgr inż. arch. Tomasz Jacyniewicz, Białystok, ul. Włościańska 18

Wykonawca udzielił gwarancji do 20.09.2021 r.

IMG_9421 IMG_9422 IMG_9444 IMG_9612IMG_9613IMG_9511 IMG_9512 IMG_9513 IMG_9514 IMG_9515 IMG_9516IMG_9709 IMG_9710 IMG_9711 IMG_9712 IMG_9713 IMG_9714 IMG_9715 IMG_9716 IMG_9717 IMG_9718 IMG_9719 IMG_9720 IMG_9721