Cykle szkoleń dla przedsiębiorców

W całej Polsce rozpoczynają się szkolenia dla przedsiębiorców. Przedstawiciele mikro, małych, średnich i dużych firm będą mogli poszerzyć wiedzę nt. możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich.

Podczas spotkań zostaną przedstawione m.in.:

  • zasady udzielania wsparcia w latach 2014-2020,
  • formy wsparcia dla przedsiębiorców,
  • zagadnienia związane z realizacją projektów innowacyjnych, współpracą B+R,
  • zasady przygotowywania wniosku o dofinansowanie,
  • dobre praktyki w zakresie pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z różnych form szkolenia: seminariów, warsztatów, konsultacji indywidualnych, webinariów, a także e-learningu. Działania rozpoczną się 17 listopada 2016 r. i będą prowadzone do października 2017 r.

Szkolenia będą odbywały się w ramach dwóch projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Rozwoju w ramach ”Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”:

Szczegółowe informacje oraz terminy znajdują się pod wskazanymi powyżej linkami. Serdecznie zapraszamy do udziału.