Harmonogram naborów wniosków Polska Wschodnia

Nabory wniosków odbędą się we wszystkich działaniach POPW skierowanych do firm. Uruchomiony zostanie również kolejny konkurs dotyczący dofinansowania inwestycji w infrastrukturę drogową w Polsce Wschodniej.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na wdrażanie innowacji, zwiększanie swojej aktywności na zagranicznych rynkach, tworzenie sieciowych produktów oraz wykorzystanie wzornictwa we wprowadzaniu na rynek innowacji.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2017 rok

Nabory wniosków przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości