Podlaskie Forum Gospodarcze obradowało w Łomży – Łomża

Prezydenci trzech największych miast województwa podlaskiego spotkali się w Parku Przemysłowym Łomża, na ostatnim już w tym roku Podlaskim Forum Gospodarczym. Tematem wiodącym był rozwój przedsiębiorczości przy wykorzystaniu narzędzi wspierających działalność samorządów, takich jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz infrastruktury dostępnej w parkach naukowo-technologicznych i przemysłowych.

Zebranych gości przywitał Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. – Cykl spotkań Podlaskiego Forum Gospodarczego jest bardzo cenną inicjatywą. Cieszę się, że mimo okresu przedświątecznego udało nam się spotkać w takim gronie – powiedział włodarz miasta.

Mówiąc o przedsiębiorczości Mariusz Chrzanowski poświęcił kilka słów wprowadzonemu od niedawna Programowi Rozwoju Przedsiębiorczości. – Jest to dobry program, który stawia na innowacyjność i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Zyskał aprobatę nawet największych oponentów politycznych. Pokazuje to, że przy działaniach związanych z rozwojem miasta Łomża jesteśmy w stanie dojść w naszym lokalnym środowisku do kompromisu – mówił. Prezydent podkreślał, iż chce rozwijać lokalną przedsiębiorczość w Łomży. – Moją ideą jest stwarzanie jak najlepszych warunków naszym lokalnym przedsiębiorcom – podkreślał. – Na razie nie mamy takich możliwości, aby te duże firmy do nas ściągać, aczkolwiek cały czas nad tym pracujemy – dodawał wspominając przy tym m. in. o Podstrefie Łomża SSE oraz planowanym otwarciu nowych terenów inwestycyjnych przy ul. Meblowej.

Miasto Łomża prowadzi działania w kierunku ZIT-ów dla Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Procedury są jednak długotrwałe, co powoduje, że w tej perspektywie unijnej jest to mało prawdopodobne. W związku z tym ustalane będą dodatkowe preferencje dla subregionów woj. podlaskiego. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbędzie się w styczniu 2017 r.

Spotkania Podlaskiego Forum Gospodarczego odbywają się cyklicznie. Na każdym z nich podejmowana jest tematyka związana z samorządem i biznesem. – Forum ma za zadanie integrować władze samorządowe z lokalnymi przedsiębiorcami. Tych pierwszych pobudzać do działań proprzedsiębiorczych, zaś drugich motywować do rozwoju  – tłumaczy Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, główny inicjator zapoczątkowanego kilka lat temu przedsięwzięcia.