Terrmomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4

 

W dniu 28.10.2016 r. odbył się odbiór inwestycji p/n “Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży” w ramach zadania inwestycyjnego “Termomodernizacja placówek oświatowych PP nr 1, nr 4 i nr 8 w Łomży”. 

Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Aleksander Świderski, Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 21A, 18-400 Łomża.

W zakres wykonanych prac wchodziło:

roboty budowlane w zakresie:

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO styropianem EPS 80-040 gr. 20 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikatowej wraz z wymianą obróbek blacharskich i parapetów zew. okiennych,

– ocieplenie stropodachu metodą blow-in (wdmuchiwanie) wełną mineralną granulowaną gr. 25 cm wraz z wymianą obróbek blacharskich rynien i rur spustowych oraz wykonaniem pokrycia dachowego papą termozgrzewalną,

– ocieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną gr. 15 cm zabezpieczoną warstwą lamelową,

– ocieplenie ścian piwnic polistyrenem ekstrudowanym XPS30 gr. 18 cm,

– remont łazienek pracowniczych – likwidacja ścianki wewnętrznej, przesuniecie ścianki zewnętrznej , wymiana okładzin ściennych i podłogowych. Wymiana urządzeń sanitarnych. Wymiana drzwi wejściowych.   Rozbiórka boazerii drewnianej na suficie korytarzy. Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu korytarza.

roboty sanitarne w zakresie:

– drenaż opaskowy budynku.

roboty elektryczne w zakresie:

– wykonanie instalacji odgromowej

Roboty zostały wykonane w terminie od 03.08.2016 r. do dnia 28.10.2016 r. zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy nr 167/2016 i 168/2016. Prace wykonane zostały na podstawie umowy WIN.272.2.40.2016 (312/2016) z dnia 01.08.2016 r. , aneksem nr 1 z dnia 13.10.2016 r. i aneksem nr 2 z 24.10.2016 r. oraz zgłoszeniem wykonania robót z 28.10.2016 r. 

Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży, “Roboty budowlano-instalacyjne w budynku PP nr 4 wraz z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych”

Wykonawca udzielił gwarancji do 16.11.2021 r.

Koszt wykonanych robót wyniósł 429 346,78 zł brutto.

IMG_9423 IMG_9425 IMG_9426 IMG_9428IMG_9442 IMG_9443IMG_9993 IMG_9970 IMG_9971 IMG_9972 IMG_9973 IMG_9974 IMG_9975 IMG_9976