Przebudowa odcinka sięgacza ulicy Spokojnej i Żabiej

W dniu 10.11.2016 r. odebrano inwestycję p/n “Budowa terenów przy ulicy Żabiej – O1 KL   w Łomży”

Wykonawcą robót była firma :  Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego  sp. z o.o ul. Sikorskiego 156 w Łomży.

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • przebudowę odcinka sięgacza ulicy Spokojnej i Żabiej o długości 190,0 mb.
 • budowę jezdni z betonu asfaltowego ulicy o szerokości 7 m o konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3,
 • budowę chodników,
 • wykonanie zieleni drogowej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy,
 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,
 • budowę oświetlenia drogowego i przebudowę elementów istniejącej sieci elektrycznej,
 • budowę wodociągu, przebudowę hydrantów oraz przyłącza wodociągowego,
 • przebudowę sieci ciepłowniczej,
 • budowę kanału technologicznego dla sieci szerokopasmowej,
 • przebudowę sieci telefonicznej Telekomunikacji Polskiej.

 

Roboty zostały wykonane w terminie od 23.08.2016 r. do 26.10.2015 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 10.11.2019 r.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 789 379,47 zł brutto.

IMG_9654 IMG_9656 IMG_9657 IMG_9658 IMG_9676 IMG_9640 IMG_9641 IMG_9642 IMG_9643IMG_9906IMG_9907IMG_9908IMG_9909IMG_9910IMG_9977IMG_9978IMG_9979IMG_9980IMG_9981IMG_9982