Przebudowa ulicy Studenckiej

W dniu 14.12.2016 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: Przebudowa ulicy Studenckiej  w Łomży.

Prace wykonane zostały na zlecenie przez UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19,    17 – 100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży ul. Poligonowa 12,  18 – 402 w Łomży.

Zakres robót obejmował przebudowę   ulicy Studenckiej  od km 0,000 do km 0+291,00.

W zakresie robót budowlanych obejmujących :

 • budowę jezdni o szerokości 7m o konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3,
 • budowę chodników ,
 • budowę ścieżki rowerowej ,
 • budowę zjazdów na posesje,
 • budowę parkingów,
 • budowę zatoki autobusowej ,
 • wykonanie zieleni drogowej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy,
 • demontaż odcinka istniejącego kanału deszczowego,
 • budowę nowej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,
 • renowacja metodą crackingu odcinka kanału deszczowego w pasie zieleni,
 • przebudowa dwóch hydrantów
 • usunięcie kolizji sieci energetycznej PGE i WSA
 • budowę oświetlenia ulicznego drogi oraz parkowego ścieżki rowerowej
 • przebudowę sieci telefonicznej ORANGE S.A.
 • budowa kanału teletechnicznego                                                                                                                         Roboty zostały wykonane w terminie od  02.08.2016 r. do 05.12.2016 r. zgodnie z  zapisem w Dzienniku Budowy – Tom I,II.Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  14.12.2021 r.  Koszt całkowity inwestycji wyniósł  1 185 116,48 zł brutto.