WoodINN

14 marca 2017 r. wystartuje kolejny sektorowy konkurs w Programie Inteligentny Rozwój. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie do 28 kwietnia 2017 r.

WoodINN sfinansuje projekty badawczo-rozwojowe sektora leśno-drzewnego i meblarskiego.

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/woodinn1/