Sektorowe programy B+R – GameINN

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” – GameINN, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Data naboru wniosków od 05.05.2017 do 06.07.2017

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

-przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)  albo

-konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs5122017gameinn/