Budowa ulicy Piaskowej

W dniu 18.04.2017 r. odbył się odbiór  końcowy  inwestycji: ,,Budowa ulicy Piaskowej w Łomży.’’ Prace wykonane zostały przez:  PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń  Krzysztof Mroczkowski ul. Poznańska 37 w Łomży.

Zakres robót obejmował budowę :

–    jezdni z kostki polbruk h – 8cm,

–    wjazdów z kostki polbruk h-8cm,

–    chodnika  z kostki polbruk h – 6cm,

–    budowę kanalizacji deszczowej,

–    budowę oświetlenia drogowego przewodem ASXSn 2×25 mm2 dł. 82 m na słupach żelbetonowych wirowanych , oprawa 70 W na wysięgniku – 3 szt.

Roboty zostały wykonane w terminie od  27.10.2016 r. do 07.04.2017 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 18.04.2022 r.

Wartość robót wyniosła  270 600,00 zł brutto.