Przebudowa ulicy Podleśnej

W dniu 27.04.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n ,,Przebudowa  ulicy Podleśnej  w Łomży’’.

Prace wykonane zostały  przez:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego  sp. z o.o ul. Sikorskiego 156 w Łomży.

Zakres robót obejmował przebudowę jezdni  od km 0,000 do km 0+ 255,55.

W zakresie robót budowlanych obejmujących :

  • budowę jezdni ulicy o szerokości 6m o konstrukcji dla obciążenia ruchem KR1,
  • budowę chodników ,
  • budowę ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 2,50mb
  • budowę parkingu,
  • budowę zjazdów na posesje,
  • wykonanie zieleni drogowej,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy,
  • budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,
  • budowę oświetlenia drogowego,
  • usunięcie kolizji istniejącej sieci energetycznej NN z budową drogi.

Roboty zostały wykonane w terminie od  07.11.2016 r. do 14.04.2017 r. zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  27.04.2022 r.

Koszt całkowity inwestycji   743 178,34 zł brutto.