Badania naukowe i prace rozwojowe

Badania naukowe i prace rozwojowe

Konkurs od 12.06.2017 do 12.09.2017

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, Inteligentny Rozwój

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • Konsorcjum, w którego skład wchodzi:
  • co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
  • co najmniej jedno przedsiębiorstwo.
  • Zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/