Zagospodarowanie skwerku miedzy blokami nr 25 i nr 27 przy ul. Wojska Polskiego

W dniu 10.05.2017 r.  odebrano inwestycję p/n ”Budowa i przebudowa parkingów – dot. zagospodarowania skweru między blokami Nr 25 i Nr 27 przy ul. Wojska Polskiego”. Wykonawcą robót była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 18-400 Łomża ul. Akademicka 22 .

Roboty zostały wykonane w terminie od 27.052017 r. do 05.05.2017 r.

Prace wykonane zostały na podstawie umowy NR z umowa WIN.7013.697.2017 z dnia 27.04.2017 r.

Wartość robót wyniosła 8 119,32 zł brutto