Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 8

Odebrano inwestycję p/n “Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 8 w Łomży” w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych PP nr 1, nr 4 i nr 8 w Łomży”. Wykonawcą była firmaZakład Remontowo-Budowlany mgr Sylwester Zawadzki, 18-400 Łomża, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12.

W zakres wykonanych prac wchodziło:

roboty budowlane w zakresie:

1. Prace budowlane remontowe

– prace wykończeniowe pomieszczeń kuchni ( ułożenie glazury do wysokości 2.0 m, malowanie ścian i sufitów) – remont trzech łazienek, łazienki dla dzieci dwie na parterze i jedna na piętrze –łazienka na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych- ( rozbiórka ścian, wykonanie podziału zgodnie z dokumentacją, nowe okładziny  ścienne,  malowanie , kabiny wykonane z płyty HPL, nowe urządzenia sanitarne). Łazienka dla pracowników na piętrze ( wymiana okładzin, wymiana urządzeń , rozebranie ścianki działowej) – likwidacja zacieków i malowanie  klatki schodowej i korytarza na piętrze – dostosowanie pomieszczeń po Zakładzie Rewalidacyjno-wychowawczym na sale dla dzieci ( wyburzenie ścianki, przeniesienie wodomierza, malowanie pomieszczeń, wymiana podłogi) – wymiana instalacji kanalizacyjnej pod posadzką na parterze.

2. Roboty termomodernizacyjne

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO styropianem EPS 70-040 gr. 20cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikatowej wraz z wymianą obróbek blacharskich i parapetów zew. okiennych,

–  ocieplenie stropodachu styropapą gr. 25cm wraz z wymianą obróbek blacharskich rynien i rur spustowych oraz wykonaniem pokrycia dachowego papą termozgrzewalną,

– wykonanie nowych posadzek wewnątrz pomieszczeń z izolacją termiczną styropianem EPS 200-036 gr. 25cm

– ocieplenie ścian piwnic polistyrenem ekstrudowanym XPS30 gr. 18cm,

montaż nawiewników higrosterowalnych,

roboty sanitarne w zakresie:

Parter

– wykonanie nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej z montażem separatora tłuszczu – wykonanie drenażu opaskowego z włączeniem do istniejącej kanalizacji – wymiana kanalizacji podposadzkowej z wyłączeniem łazienki/WC 3 – wykonanie 12 pionów kanalizacji sanitarnej – przebudowa łazienki P. Dyrektor – wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych (wymiana     instalacji i przyborów sanitarnych) – przebudowa łazienki/WC 4 –  (wymiana  instalacji i przyborów sanitarnych) – przebudowa łazienki/WC 5 –  (wymiana  instalacji i przyborów sanitarnych, montaż dodatkowych dwóch misek ustępowych i umywalek) Piętro

– przebudowa łazienki/WC 3 –  (wymiana  instalacji i przyborów sanitarnych) – przebudowa łazienki/WC 2 –  (wymiana  instalacji i przyborów sanitarnych)

roboty elektryczne w zakresie:

– wymiana instalacji odgromowej budynku związana z termomodernizacją.

Wykonawca udzielił gwarancji do 14.11.202r.

Koszt inwestycji wyniósł 1 002 085. 66 zł brutto