Subregion Łomżyński wiarygodnym partnerem w biznesie

Łomżyńskie Forum Samorządowe wspólnie z Powiatem Łomżyńskim otrzymało ze środków Ministra Spraw Zagranicznych dofinansowanie na realizacje projektu pt. “Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w województwie podlaskim i wiarygodny partner w biznesie”. – Dzięki jego realizacji chcemy wypromować Subregion Łomżyński na arenie krajowej i międzynarodowej jako partnera kreatywnego, innowacyjnego, wiarygodnego i z ogromnym potencjałem. Zamierzamy też stworzyć warunki do współpracy zarówno naszych samorządów jak i podmiotów gospodarczych z rynkiem polskim i międzynarodowym – informuje Agnieszka Muzyk, zastępca Prezydenta Łomży i Przewodnicząca Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
1. Dwudniowe Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego, którego głównym celem będzie promowanie i tworzenie pozytywnego wizerunku/marki Subregionu Łomżyńskiego, jego potencjału społeczno – gospodarczego oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i podjęcia współpracy na poziomie samorządów jak i przedsiębiorców.
2. Opracowanie Planu Innowacji w Subregionie Łomżyńskim. – Obecna gospodarka stawia nowe wyzwania zarówno przed przedsiębiorcami jak i samorządami, które są związane z nowym podejściem do polityki innowacyjnej. Jego opracowanie będzie odpowiedzią na te wyzwania – mówi Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego Lech Szabłowski dodając, że efektem wdrożenia Planu powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Subregionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów.
3. Wizyty studyjne w najbardziej innowacyjnych firmach w Subregionie. – Planowane są cztery takie wizyty w firmach, w których w ostatnim czasie wdrożono bądź wdraża się innowacje produktowe, technologiczne czy produkcyjne i które są zainteresowane nawiązaniem nowych kontaktów handlowych – objaśnia Wicestarosta Lech Szabłowski.
4. Opracowanie wspólnego folderu współpracy gospodarczej.
5. Opracowanie spotu promującego Subregion Łomżyński.
6. Kampanię promującą subregion w prasie, radio i telewizji.
7. Przygotowanie strony internetowej projektu, która docelowo mogłaby stać się stroną Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

– Całkowity koszt projektu to 150.570 zł, zaś uzyskane dofinansowanie wynosi 116.650 zł. Jego realizacja potrwa do końca listopada br. – przekazuje zastepca Prezydenta Agnieszka Muzyk.