Modernizacja chodników przy ul. Wyzwolenia

W dniu 28.07.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n„Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Wyzwolenia, odcinek od ulicy   Nowogrodzkiej do ulicy Szerokiej w Łomży”

Prace wykonane zostały  przez: GRAVEL z o.o., Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo.

Zakres robót budowlanych obejmował  modernizację chodników i wjazdów przy ulicy Wyzwolenia ,na podsypce cementowo-piaskowej, odcinek od   ulicy   Nowogrodzkiej do ulicy Szerokiej w Łomży.

Roboty zostały wykonane w terminie od  10.04.2017 r. do 15.07.2017 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  28.07.2022 r.

Koszt całkowity inwestycji 212 414,22 zł brutto.