Przebudowa ulicy Piaski  w Łomży

W dniu 24.08.2017 r. odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,,Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski  w Łomży’’.

Prace wykonane zostały przez  konsorcjum firm: –  EKOTECH  Paweł Jarząbek, 18-300 Zambrów , Wiśniewo 53B, –  Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek, 18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 14/3.

Zakres robót obejmował przebudowę ulicy Piaski   na odcinku długości 925,00 m obejmujących :

  • budowę jezdni o szerokości 6m o konstrukcji dla obciążenia ruchem KR1,
  • budowę chodników ,
  • budowę zjazdów na posesje,
  • wykonanie zieleni drogowej,
  • budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,
  • budowę zamkniętego zbiornika retencyjnego wód opadowych,
  • montaż przepompowni wód deszczowych,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • przebudowę kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych.
  • przebudowę kolidujących urządzeń elektroenergetycznych                                                                                         Roboty zostały wykonane w terminie od  17.02.2017 r. do 14.08.2017 r. zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy – Tom I,I, III. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  24.08.2022 r. Koszt całkowity inwestycji wyniósł  2 263 277, 92 zł brutto.