Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w województwie podlaskim

W dniach 19-20 października br. odbywa się w naszym mieście I Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego. Uczestniczą w nim przedstawiciele 18 samorządów wchodzących w skład Łomżyńskiego Forum Samorządowego, przedsiębiorcy oraz delegacje zagraniczne miast partnerskich – uczestników Forum. Pierwszy dzień poświęcony został obliczom innowacyjności subregionu łomżyńskiego i wizji jego rozwoju.

Obecny na Forum Gospodarczym Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski  podkreślał, że rozwój gospodarczy Łomży i regionu uzależniony jest od kondycji małych i średnich firm. – Dbać o nią powinni nie tylko sami przedsiębiorcy, ale i samorządy pomagające w realizacji nowych rozwiązań i ułatwiające działania rozwojowe – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski przypominając o podejmowanych działaniach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości. Wśród nich wymienił m.in. „Program Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus”, będący jego rozszerzeniem i uszczegółowieniem „Program Rozwoju Przedsiębiorczości” oraz wchodzący w jego skład pakiet dla biznesu zawierający zwolnienia z podatków. Dziękował również wszystkim delegacjom zagranicznym za przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w Forum Gospodarczym, a jego uczestnikom życzył wielu ciekawych wniosków oraz jak najlepszych wspomnień z Łomży.

Pierwszego dnia Forum Gospodarczego w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości odbyły się cztery prelekcje. Na pytanie o Polskę coraz bardziej innowacyjną starał się odpowiedzieć prof. dr hab. Henryk Wnorowski, Kierownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie Uniwersytetu w Białymstoku. O integracji procesów jako wyzwaniu przyszłości mówił Marcin Kneć, Prezes Zarządu Automatyka Wschód Sp. z o.o. Na temat dyplomacji ekonomicznej mówiła Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Radca Ministra Spraw Zagranicznych, a Rafał Mojsak z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przedstawił założenia strategii biznesowej dla subregionu łomżyńskiego. Po południu odbyły się wizyty studyjne delegacji krajowych i zagranicznych w firmach naszego regionu.

W piątek, drugiego dnia Forum Gospodarczego Subregionu Łomżyńskiego, odbędą się targi wymiany doświadczeń i prezentacje firm i przedsiębiorstw z naszego regionu. Będzie miała miejsce także debata  pod hasłem „MŚP Subregionu Łomżyńskiego solidnym partnerem współpracy  międzynarodowej”. O konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej opowie Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Warszawa Marcin Chludziński, zaś Prezes firmy Phenicoptere Monika Żochowska opowie o ekspansji globalnej polskiego startupu na podstawie branży kosmetycznej.

I Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego jest zadaniem publicznym współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017, komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2017”.