Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1

W dniu 29.09.2017 r. odebrano inwestycję p/n  Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1 w Łomży. Prace wykonane zostały przez firmę: Zakład Remontowo-Budowlany mgr Sylwester Zawadzki ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12 18-400 Łomża.

W zakres wykonanych prac wchodziło:

Szpachlowanie ścian i sufitów sal lekcyjnych i korytarzy parteru i I-go piętra seg. A

Malowanie ścian i sufitów sal lekcyjnych i korytarzy parteru i I-go piętra seg. A

Wymiana posadzek na wykładzinę zgrzewalną.

Wymiana oświetlenia korytarzy parteru i I-go piętra

Wykonanie ścianki przeszklonej oddzielającej seg A

Przebudowę łazienek dostosowującą je dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  29.09.2022 r. Koszt całkowity inwestycji wyniósł  680 000,00 zł brutto.