Rozbudowa ulicy Zawady Przedmieście

W dniu 07.11.2017 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: ,,Rozbudowa ulicy Zawady Przedmieście w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.’’ Prace  wykonane  zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:  UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17 – 100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży ul. Poligonowa 12,18–402 w Łomży.

Zakres robót obejmował  przebudowę   ulicy Zawady Przedmieście

W zakresie robót budowlanych obejmujących :

 • budowę ulicy Zawady Przedmieście o dł. 750,0mb z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni o konstrukcji dla obciążenia ruchem KR1,
 • budowę zatok postojowych przyjezdniowych o wymiarach stanowisk 2,50 x 5,0m i 2,5 x 5,0m.
 • budowę nawierzchni chodników,
 • budowę nawierzchni zjazdów na posesje,
 • wykonanie zieleni drogowej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy,
 • regulację wysokościową istniejących studni kanalizacyjnych, telefonicznych, zaworów wodociągowych
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami do istniejących studni i projektowanych,
 • budowa drenażu francuskiego
 • budowę oświetlenia ulicznego
 • przebudowę sieci telefonicznej ORANGE S.A.

Roboty zostały wykonane w terminie od 11.05.2017 r. do 26.11.2017 r. zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy – Tom I,II. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  27.11.2022 r. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 2 093 938,83 zł brutto.