tereny inwestycyjne w Łomży, zwolnienie z podatku dochodowego w Łomży

Nowe tereny inwestycyjne w Łomży

Na listopadowej sesji Rady Miejskiej Łomży uchwalony został nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta. Dla terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, […]