Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 (POPW) Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Platformy startowe to szansa na […]